Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest PROTECT & SECURITY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa.  Na stronie internetowej www.protectgroup.pl stosowane są pliki cookie. Pliki te mają na celu usprawnienie korzystania z naszej strony. Zakres i sposób działania plików jest wyznaczony przez indywidualne ustawienia aktualnie używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. PROTECT & SECURITY nie stosuje na swojej stronie internetowej śledzących plików cookie (tracking cookies).

 

Pliki cookie stosowane są jedynie w podstawowym zakresie umożliwiającym korzystanie ze strony oraz usprawniającym nawigację po niej.  Wchodząc na stronę, użytkownik akceptuje ich stosowanie. Informujemy, iż w spółce PROTECT & SECURITY sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochron Danych (IOD). Można się z nim kontaktować pod adresem e-mail: sziental@gsb-legal.pl.

 

Informacje pozyskiwane przez Administratora Danych za pośrednictwem strony internetowej są przechowywane jedynie w plikach cookie i nie zbiera ani nie przetwarza żadnych innych dodatkowych informacji o użytkownikach strony. W szczególnych przypadkach, na podstawie współpracy z osobami trzecimi, podmioty te mogą wykorzystywać własne pliki cookie na stronie www.protectgroup.pl. Pełną kontrolę i odpowiedzialność za stosowanie tych plików cookie ponosi strona trzecia. Użytkownik może we własnym zakresie, za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, wyłączyć możliwość stosowania plików cookie przez podmioty trzecie.

 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili.